tel: 774 704 704
0,- Kč

Změna údajů na faktuře (daňovém dokladu)

Žádáte-li o změnu odběratele na faktuře, zašlete prosím vyplněný formulář (Žádost o změnu odběratele na faktuře) společně s originálem faktury e-mailem na adresu: info@freework.cz, popřípadě poštou na adresu: FREEWORK s.r.o., Křenova 438/7, 16200, Praha 6

Odběratele lze na faktuře změnit do 20. dne následujícího měsíce od data vystavení faktury (než je doklad zařazen do soupisky odvodu DPH).

Odběratele na faktuře nelze změnit v těchto případech:
- jedná-li se o přepis z právnické či fyzické osoby na doklad bez uvedení konkrétního odběratele (prodejka)
- jedná-li se o přepis zjednodušeného daňového dokladu (do 10.000,- Kč, bez uvedení odběratele) na doklad s uvedením odběratele

Změna je možná pouze z konkrétního odběratele na jiného, přičemž na žádosti oba potvrzují svůj souhlas s touto změnou podpisem.

Upozorňujeme, že v případě, že formulář nebude řádně a úplně vyplněn, nemůže být Vaše žádost kladně vyřízena. Děkujeme za pochopení.

 

Stáhnout: Žádost o změnu odběratele na faktuře

Jistota
nízkých cen
Zvýhodněné
ceny dopravy
Zákaznická linka
774 704 704
Copyright © 2014 - 2020 LevnySpotrebak.cz. Všechna práva vyhrazena.