tel: 774 704 704
0,- Kč

Změna údajů na faktuře (daňovém dokladu)

Žádáte-li o změnu odběratele na faktuře, zašlete prosím vyplněný formulář (Žádost o změnu odběratele na faktuře) společně s originálem faktury e-mailem na adresu: info@sals.cz, popřípadě poštou na adresu: SALS CZ s.r.o., Václava Petrů 1472, 39301, Pelhřimov

Odběratele lze na faktuře změnit nejpozději do 15. dne následujícího měsíce od data vystavení faktury (než je doklad zařazen do soupisky odvodu DPH).

Odběratele na faktuře nelze změnit v těchto případech:
- jedná-li se o přepis z právnické či fyzické osoby na doklad bez uvedení konkrétního odběratele (prodejka)
- jedná-li se o přepis zjednodušeného daňového dokladu (do 10.000,- Kč, bez uvedení odběratele) na doklad s uvedením odběratele

Změna je možná pouze z konkrétního odběratele na jiného, přičemž na žádosti oba potvrzují svůj souhlas s touto změnou podpisem.

Upozorňujeme, že v případě, že formulář nebude řádně a úplně vyplněn, nemůže být Vaše žádost kladně vyřízena. Děkujeme za pochopení.

 

Stáhnout: Žádost o změnu odběratele na faktuře

Jistota
nízkých cen
Zvýhodněné
ceny dopravy
Zákaznická linka
774 704 704
Copyright © 2014 - 2023 LevnySpotrebak.cz. Všechna práva vyhrazena.